The Arena Cam Ranh

Chủ đầu tư: Trần Thái Cam Ranh
Diện tích: 21-45 m2
Giá bán từ: 961 triệu

Tổng quan dự án

Mặt bằng

Tiện ích

Tiến độ xây dựng

Vị trí dự án

Chương trình bán hàng