IRB Phú Yên Vườn Phượng Hoàng

Chủ đầu tư: IRB Holdings
Diện tích: 100-127 m2
Giá bán từ: 1,6 tỷ

Tổng quan dự án

Mặt bằng

Tiện ích

Tiến độ xây dựng

Vị trí dự án

Chương trình bán hàng